Κεραίες T.V.

Τοποθετούμε κεραίες τηλεόρασης, ενισχυτές σήματος, δορυφορικές και κεντρικές κεραίες για πολυκατοικίες και αναλαμβάνουμε καλωδιώσεις για οποιοδήποτε σήμα εικόνας και ήχου.
      Ηλεκτρολόγος-μηχανικός T.E. Διονύσης Τσίρμπας  

Πιστοποιοητικά ΔΕΗ - Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης - Ηλεκτρολογικές εργασίες και τεχνικές μελέτες

Αγ. Ελευθερίου 127 Πειραιάς τκ 18541 Τηλ: 2104830546 - 6937100094 e-mail: dtsirmpas@windowslive.com 


Powered by